מדיניות פרטיות

USHOPSmotors מחויבת לספק חווית שירות מהנה ולכבד את צרכי הפרטיות של כל לקוחותיה. מטרתנו הינה לתת לך חווית מידע מספקת ומהנה ולשמור ולהגן על המידע האישי והפרטי שלך.
במדיניות פרטיות זו USHOPSmotors מתארת את היקף התחייבותנו לשמור על הפרטיות שלך. כפי שנעיר להלן, USHOPSmotors רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לתקן מדיניות פרטיות זו מעת לעת.
כל שינוי יופיע על דף זה על מנת שתהיה מודע למידע שלך אותו אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע זה. על ידי גלישה ושימוש באתר זה ועל ידי הזנת מידע ל- USHOPSmotors הנך מסכים כי USHOPSmotors או כל חברה אחרת הקשורה לקובצת לידור רשאית להשתמש במידע המתואר להלן.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
אנו לא נשכיר או נמכור את הפרטים שלך לצד שלישי כלשהו. כמו כן, לא נמכור או נחלוק את הפרטים שלך באופנים שאינם מצויינים במדיניות פרטיות זו. ביקורך באתר זה כפוף למדיניות פרטיות זו וגם לתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהם.

כניסה לתוקף
מדיניות פרטיות זו נכנסה לתוקף ב 17.11.15. אנא, התעדכן מעת לעת בשינויים או בתיקונים.

פרטים ליצירת קשר
USHOPSmotors הינה בבעלות קבוצת לידור המאוגדת תחת החוקים של מדינת ישראל,

מספר הטלפון – 1-700-707-757

מספר פקס – 04-6885234

כתובת אי מייל – motors@ushops.co.il

בכל שאלה או הערה לשירות לקוחות ובעיות תפעול בסיסיות.

כתובת IP
אנחנו רשאים להשתמש בכתובת IP על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה כדי לנהל את האתר. יתכן כי חלק מספקי שירות ושותפים שלנו ישתמשו ב- Cookies באתר שלנו. אולם, לנו אין גישה ל- Cookies הללו ואיננו אחראים לשימוש בהם.

ספקי שירות
אנחנו רשאים להחזיק ולהסתייע בחברות עסקיות מוכרות אחרות על מנת לבצע פעולות עבורנו, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות הזו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן: חברות משלוח והובלה, ספקי שירות למיניהם ורשויות המכס.

קישורים
ייתכן, כי לאתר יהיו קישורים לאתרים אחרים. חלק מהקישורים באתר, בפייסבוק ובניוזלטר הם קישורי אפיליאציה (קישורי שותפים) לאתרי קניות, במידה והמשתמש ירכוש באתרים אלו לאחר כניסתו דרך קישורים אלו אנו נקבל עמלה בגובה מסוים מאתר הקניות. מחירי המוצרים באתרים נשארים זהים למחיר המקורי גם לאחר כניסה מקישורים אלו. אנא, שים לב, USHOPSmotors אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אנחנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר בו אתה מבקר. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע באתר זה בלבד.

אבטחה
משתמשים רשאים בכל זמן לבחור להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מ- USHOPSmotors או כל חברה אחרת מקבוצת לידור, ניתן לעשות זאת על ידי ביצוע unsubscribe מתוך האימייל.

ברירת הדין
אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, נשלטים על ידי החוקים המהותיים של מדינת ישראל.

יישוב סכסוכים/בוררות

 • הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור למדיניות פרטיות זו כמו בתנאי השימוש, יוכרעו על ידי בוררות בלבד בתל-אביב לפי בחירת הצדדים בפני בורר יחיד בהתאם לחוקים של מדינת ישראל
 • דרישה לבוררות חייבת לבוא תוך שנה אחת (1) אחר הולדת הטענה או העילה.
 • במידה והצדדים אינם יכולים להסכים למנות בורר תוך 30 יום אחרי הדרישה הנ"ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.
 • כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה העברית או האנגלית, לפי בחירתך.
 • אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר למדיניות פרטיות זו. הנך מוותר בזה על כל זכות שיש לך להביא תביעה ייצוגית נגד USHOPSmotors או כל חברה אחרת מקבוצת לידור, סניפיה וחבריה, בקשר למדיניות פרטיות זו.
 • הבורר יישם את הדין החל בהתאם לסעיף 20 לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
 • דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבון USHOPSmotors.
 • הצדדים מסכימים כי אין זכות ערעור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן.
 • פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט הישראלי בתל-אביב.
 • אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.

סיום
על אף מדיניות פרטיות זו USHOPSmotors או כל חברה אחרת הקשורה לקבוצת לידור שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן מדיניות פרטיות זו, על בסיס שיקול דעתה הבלעדית הכפופה לכל דין שחל.

סגירה
צרו קשר
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

או חייגו אלינו

1-700-707-757

הרכב הוא האהבה הראשונה שלך?

במקום לקבל שטויות במייל, הירשם ותתחיל לקבל מאיתנו אהבה מוטורית