תנאי שימוש

על האתר

ברוך הבא לאתר USHOPSmotors בכתובת www.ushopsmotors.co.il (להלן: "האתר") אשר מופעל על ידי חברת לידור לוגיסטיקה בע"מ, ח.פ 513165480, שכתובתה ברחוב כרמל 3 יקנעם עילית (להלן: "החברה").

באתר תוכל לקבל מידע אודות שירותי החברה בכל הנוגע לפתרונות שילוח רכבים ואופנועים לישראל ביבוא אישי, ייבוא חלקי חילוף לרכבים. כמו כן, תוכל להשתמש במנוע החיפוש באתר עבור מציאת רכבים ואופנועים למכירה; וכן לקבל מידע על השירותים הנלווים לשילוח, לרבות הערכה(לא מחייבת) לעלויות הייבוא ועוד (להלן: "השירותים").

 1. כללי
  1. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), וכן למדיניות הפרטיות המופיעה באתר ( להלן: "מדיניות פרטיות").
  2. לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים ולהיפך.
  3. אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה. תנאים אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר האינטרנט ("האתר") של החברה או כל חברה הקשורה בה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה לרבות מי מטעמה. אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש,
   אנא הימנע משימוש באתר.
  4. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע, לשנות או לבטל תנאי או חוזה שנחתם בינך לבין החברה או מי מטעמה.
  5. במידה והינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, השימוש באתר מותנה בקבלת כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותה ישות עם החברה. כמו כן, השימוש באתר כפוף להסכמתך לשפות את החברה או מי מטעמה בגן כל נזק, הוצאה או אבדן שייגרמו לחברה או מי מטעמה כתוצאה
   מתביעה או דרישה שתועלה על-ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם.
  6. הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימתך משימוש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי החברה או מי מטעמה או כל רשות מוסמכת או צדדים שלישיים.
  7. החברה תהיה רשאית לשנות, לבטל, להשהות, למחוק, ולעדכן כל חלק של תנאי שימוש אלה ואת כללי מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון העדכני באתר יחייב מרגע פרסומו באתר. בהתאם, אנו ממליצים לך להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת
   להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליך.
 2. קבלת דיוור

  מידע שתמסור לנו בעת מסירת פרטים ליצירת קשר או כל דרך אחרת ישמש אותנו גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית. אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור
  ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה
  לדיוור ישיר באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל [email protected]. שים לב, כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים
  לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

 3. שירותים באתר
  1. מובהר, כי המוצרים המוצגים באתר כתוצאה מביצוע חיפוש במנוע החיפוש באתר, אינם רכושה של החברה, והם מוצעים למכירה על ידי צד שלישי ("המוכר"); לחברה ולכל מי מטעמה, אין ולא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם מוצרים כאמור, בקשר עם מצגים, בקשות
   והתחייבויות של המוכר, וכן בקשר עם כל התחייבות שלך או של צדדים שלישיים כלפי המוכר.
  2. שימוש במנוע החיפוש באתר לצורך ייבוא כלי רכב. האתר מעמיד לרשות המשתמש מערכת חיפוש קלה ופשוטה, באמצעותה ניתן לבצע חיפוש כלי רכב ואופנועים לייבוא אישי, הן חדשים והן אספנות. מערכת החיפוש נסמכת ומבוססת על המידע העדכני באותה עת באתר
   ebay.com. בהתאם, כל המידע המוצג בתוצאות החיפוש, לרבות, אך לא רק, מחיר הקנייה (ללא עלויות ייבוא ומסים), שנת הייצור, מיקום כלי הרכב, והמאפיינים הטכניים, מקורו באתרי צד ג' והוא
   כפוף לתנאי השימוש באותו אתר ואין החברה נושאת בכל אחריות בגינו.
  3. בנוסף, החברה מספקת למשתמש מערכת לחישוב עלויות הייבוא המשוערות, בין אם המשתמש חיפש את כלי הרכב שברצונו לייבא באופן עצמאי ובין אם החיפוש נעשה במערכת החיפוש שבאתר. הערכת העלויות, לרבות, עלות הובלה בתוך המדינה בה נמצא כלי הרכב, שירות השילוח לארץ ומיסוי
   – הינה שירות לנוחות המשתמש, שאינה מחייבת ואינה מתיימרת להיות מדויקת. ההערכה מתבססת על הפרטים שהוזנו על-ידי המשתמש או הפרטים שפורסמו במודעת המכירה של כלי הרכב שחיפש המשתמש; לפיכך, לא יהיה להערכת עלויות זו כל תוקף משפטי מחייב.
  4. לצד אפשרות זו, קיימים באתר קישורים לאתר ופלטפורמות אינטרנטיות נוספות לחיפוש כלי רכב לייבוא אישי. לעניין האחריות למידע המסופק באתר בכל הנוגע לייבוא כלי רכב, המתבסס כאמור על פלטפורמות שאינן בבעלות החברה, ראה את האמור בסעיפים ‎5 ו-‎7 לתנאי השימוש.
  5. קבלת מידע עבור ייבוא חלקי חילוף. האתר מאפשר למשתמש למלא פניה לבקשת הזמנה לצורך ייבוא חלקי חילוף לרכב, הן ללקוחות פרטיים והן למוסמכים וסדנאות לשיפוץ ושיפור רכבים (להלן: "לקוח עסקי"). ככל שמדובר בלקוח פרטי, על המשתמש
   למסור פרטים מלאים במסך השירות הרלוונטי לרבות, שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, טלפון ליצירת קשר, פרטי החלק הרצוי ומק"ט (במידה וקיים ברשות הלקוח). כלל שמדובר בלקוח עסקי באפשרותו ליצור קשר עם החברה בטלפון ולחילופין למלא פרטים מלאים במסך השירות הרלוונטי,
   לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה וטלפון ליצירת קשר.
  6. מובהר, כי החברה לא מספקת שירותים של רכישה של כלי הרכב או חלקי החילוף; המשתמש והוא בלבד, מבצע את רכישת כלי הרכב או חלק החילוף, לפי העניין, וחב בחובות היבואן על-פי חוק.
  7. שירותי החברה אינם מסופקים באמצעות אתר האינטרנט, אלא כנגד ובכפוף לחתימת הסכם שירות פרטני בין החברה לבין המשתמש, וזאת בין היתר לאור האופי האישי של השירות ורצון החברה ליתן למשתמש את השירות המתאים לו. על מנת לקבל שירותים מהחברה, באפשרות המשתמש למסור
   פרטים מלאים באתר בחלוניות 'צור קשר' , לרבות שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל פעילה ולחילופין ליצור קשר טלפוני עם החברה.
  8. מובהר, כי השארת פרטים בלבד באתר לא תחייב את החברה או את המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא ליצור קשר עם המשתמש או לסרב להעניק למשתמש שירות, מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  9. ייבוא חלקי חילוף באופן עצמאי. באפשרות המשתמש לרכוש חלקי חילוף ולייבאם באופן עצמאי באמצעות אתר ushops.com (להלן: "אתר ushops"). יבוא חלקי חילוף באמצעות אתר
   ushops כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים בו. יובהר, כי כל פעולה של ייבוא או רכישה באמצעות אתר ushops, כפופה גם למדיניות משרד התחבורה ליבוא מוצרי תעבורה (לשם הנוחות ניתן למצוא את מדיניות משרד התחבורה בקישור הבא).
  10. מחירים ושער המרה. יובהר, כי במקרה שהמחיר המוצג באתר הוא בדולרים, הערכת העלות המשוערת הכוללת המוצגת בשקלים מחושבת לפי שער המרה 'המחאות מכירה' באותה העת כפי שמפורסם ביום העסקים הקודם באתר הרשמי של בנק הפועלים בקישור הבא.
 4. קניין רוחני
  1. יובהר, כי השם UshopsMotors הוא סימן מסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו). סימני המסחר של החברה ושמות המתחם שבבעלות החברה הם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות באלו כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב (ובכפוף לאותה הסכמה).
  2. ככל שיש באתר סימני מסחר, אייקונים, לוגואים, תוכן מילולי או גרפי, תמונות ונתונים של חברות או מותגים הקשורים בשירותים המוצעים באתר הינם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן. עוד יובהר, כי אין בין החברה לבין אותן חברות כאמור שום התקשרות
   או קשר של מתן חסות.
  3. מוענק לך רישיון מוגבל לגשת ולהשתמש באתר ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה חומרים מהאתר לצורך איסוף מידע ולשימוש לצרכים אישיים בלבד. רישיון מוגבל זה כפוף לתנאי השימוש ואינו כולל את הפעולות הבאות:
   1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר.
   2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים.
   3. פרסום פומבי של חומרי האתר.
   4. תיקונים באתר ובחומרי האתר, כולו או חלקו.
   5. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע.
   6. הורדות של חלקי האתר או חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן.
   7. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.
   8. שימוש חורג באתר או בחומרי האתר המפר חוקים נוספים כגון חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי תקשורת ותקנות שהותקנו על פיהם.
   9. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו, ללא אישור כתוב מאת החברה אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוענק בזאת.
 5. קישורים ותכנים של צדדים שלישיים

  באתר ישנם קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או תכנים המועברים, מופעלים או מעודכנים על-ידי צדדים שלישיים עצמאיים, שאינם בהכרח שייכים לחברה ואינם בשליטתה. לעניין קישורים, הפניות ותכנים כאמור:

  1. אין החברה מתחייבת כי יהיו תקינים או פעילים.
  2. השימוש באתרי צד ג' כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.
  3. עצם קיומו של קישור מסוים באתר החברה אין בו כדי ללמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא באחריות בקשר לכך. בהתאם, החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים המופיעים באתרי צד ג' ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם
   מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  4. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים בעקבות שימוש בקישורים באתר תיעשה אל מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריות המשתמש או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  5. משתמש הבוחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרי צד ג', עושה כן על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפניה לאתר זה, ובכלל זה נזק שמקורו בווירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים.
  6. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שהיו קיימים בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  7. החברה מעניקה לך רשות מוגבלת ליצור קישור לאתר שלא למטרות מסחריות וזאת בתנאי שהקישור אינו מייצג את החברה או מוצריה באופן שקרי או שלילי, ובלבד שהאתר הכולל בתוכו את הקישור אינו כולל חומר למבוגרים בלבד, חומר בלתי חוקי, או כל חומר אחר שהוא פוגע, מטריד
   או מציק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרשות בכל זמן.
  8. מובהר כי הרשות ליצור קישורים לאתר אינה כוללת רשות לעשות שימוש בלוגו, בסימן המסחר 'USHOPSmotors' או בכל גרפיקה, תמונה או טקסט המופיעים באתר ו/או בבעלות החברה, אלא אם ניתן לכך אישור החברה, מראש ובכתב.
  9. למעט הרשות המוגבלת המפורטת לעיל, חל איסור לעשות כל שימוש בפטנט, סימן מסחר וזכויות יוצרים של החברה ושל צדדים שלישיים.
 6. חובת משתמש באתר

  השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

  1. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בהם, בתכנים ובשירותים אך ורק על-פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
  2. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר או באזורים אינטראקטיביים בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר, בחברה או מי מטעמה.
  3. הנך מתחייב כי למעט הקבוע במפורש בתנאי השימוש, תמנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או מלהפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
  4. האתר נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובשירותים המצויים באתר שלא לשימוש אישי ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים ובשירות כאמור לצדדים שלישיים, בין בתמורה
   ובין שלא בתמורה.
  5. הנך מתחייב שלא להשתמש באתר או במידע, בתכנים והשירותים הכלולים בהם לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור שלמידע או חומר אחר המפר זכויות כלשהן, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת.
  6. הנך מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר או המידע או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.
  7. הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, אבדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו לחברה או מי מטעמה לרבות עלויות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת החוק
   על-ידך.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להגביל בכל עת את השימוש באתר על ידי משתמש אשר עושה שימוש אסור באתר כמתואר לעיל, מבלי לגרוע מזכותה של החברה למצות כל תרופה בדין העומדת לרשותה וללא התראה מוקדמת. בנוסף, החברה תהיה רשאית
   לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגלות את זהות המשתמש אשר עושה שימוש אסור באתר ולשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי בקשר עם האמור.
 7. הגבלת אחריות
  1. אין במידע המופיע באתר כדי להוות המלצה לרכוש את המוצרים או השירותים אשר מופיעים או מוזכרים באתר.
  2. האתר, השירותים והתכנים שבהם ניתנים לשימוש כמו שהם (as is), ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, באגים או הפרעות בשימוש שאינן תלויות בחברה.
  3. הרשאת החברה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בהם בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות של מאן דהוא, או בהוראות כל דין אחר.
  4. החברה לא תישא בכל באחריות או חבות בקשר עם תקלות או שגיאות אשר עשויות להופיע באתר, לרבות אך לא רק, אי דיוקים בכל הנוגע לחיפוש רכבים באתר השייכים לצד שלישי, חלפים, מחירי השירות, הערכות מחיר לייבוא על כל רכיביו ובפרט לעניין עלות שירות השילוח והמיסוי.
  5. אין באמור באתר או בתנאי השימוש, כדי לשקף מצג או התחייבות מצד החברה באשר לאמינות, נכונות, עדכניות ודיוק בכל הנוגע למידע, תוכן, פריטים, קישורים או גרפיקה של האתר. על אף שהחברה עושה מאמצעים סבירים על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה מעודכן ונכון ככל האפשר,
   האתר עשויים לכלול אי דיוקים מסוימים, חוסרים או טעויות. לתשומת ליבך כי סקירת מוצרים, המלצות וחוות דעת של משתמשים אחרים הינם באחריות ועל דעת המשתמשים המפרסמים בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין האמור בתוכן מעין זה. לאור זאת השימוש באתר והסתמכות
   על המידע המוצג בו הנה באחריותו המלאה והבלעדיות של המשתמש.
  6. החברה עומלת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, תקלות, ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יהיו חסינים בפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, נזק או קריסה, לרבות תקלות בחומרה,
   בתוכנה או בקווי תקשורת ומערכות של החברה או של ספקיה באופן שישפיע על הפעילות הרגילה של האתר. בהתאם, החברה אינה מתחייבת כי האתר נקיים מווירוסים או רכיבים אחרים ועליך לנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים, דוגמת תוכנות מוכרות לצורך אבחון וניקוי
   ווירוסים בעת השימוש באתר.
  7. החברה תהיה זכאית לשנות או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר או להשהותו או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי או
   עריכה של תוכן האתר או עקב אי היכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.
   החברה, הדירקטורים שלה, עובדיה או סוכניה לא יישאו בחבות או באחריות לכל נזק ישיר, תוצאתי, עקיף או כל נזק אחר (לרבות, אך לא רק, הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן
   מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או צד שלישי בקשר לשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או מכל סיבה אחרת, תהיה עילתה אשר תהא.
 8. ברירת הדין ופורום

  הדין החל על תנאי שימוש אלה והשימוש באתר לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הינו דין מדינת ישראל סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בתנאי השימוש תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 9. שונות
  1. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בלתי אכיף או בטל מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.
  2. הימנעות החברה לממש או לאכוף תניה או זכות הקיימת בתנאי השימוש, לא תגרע מזכותה של החברה לממש או לאכוף תניה או זכות זו בעתיד ולא תחשב כוויתור מצד החברה על הזכות לפעול כן.
 10. שאלות ופרטים ליצירת קשר

  בכל שאלה אודות האתר, תנאי השימוש או השירותים שמעניקה החברה ניתן לנות בכתובת דוא"ל [email protected] או על-ידי יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות
  של החברה בטלפון: 1-700-707-757.

סגירה
צרו קשר
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

או חייגו אלינו

1-700-707-757

הרכב הוא האהבה הראשונה שלך?

במקום לקבל שטויות במייל, הירשם ותתחיל לקבל מאיתנו אהבה מוטורית